Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej biblioteka.fabianki.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do „http://bip.biblioteka.fabianki.pl”  strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach.

Data publikacji strony internetowej:2021-01-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.
Informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Powiększenie tekstu, skala szarości, wysoki kontrast, odwrócony kontrast, jasne tło, podkreślenie linków)
  • Lektor (Przycisk „Odsłuchaj”, aktywne linki, zaznaczenie tekstu)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: biblioteka@gbp.fabianki.pl

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzi jedno wejście, przed wejściem znajdują się dwa stopnie schodów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego. Nie ma też toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz znajduje się stopień, uniemożliwiający  poruszanie się na wózku.

W ofercie znajdują się książki z dużą czcionką – książki ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym.

Skip to content