Wydarzenia

Uczczenie pamięci Jerzego Pietrkiewicza

29 września 2016 roku uroczyście obchodzono w Fabiankach „100. rocznicę urodzin Jerzego Pietrkiewicza”. Fabianki są miejscem urodzenia i dzieciństwa tego poety, pisarza, tłumacza, profesora Uniwersytetu Londyńskiego. W uroczystościach uczestniczyli: Zbigniew Słomski – Wójt Gminy Fabianki, Radni gminy: Kazimierz Falkowski, Artur Stroiński, Włodzimierz Błaszczyk, Marian Znajmiecki, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Pietrkiew

icza Marzena Baranowicz wraz z uczniami, Edward Rogowski – z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie, czytelnicy biblioteki, mieszkańcy gminy.

Dzień urodzin Profesora rozpoczęto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fabiankach otwarciem wystawy książek jego autorstwa. Następnie złożono kwiaty na grobie rodzinny Pietrkiewiczów na cmentarzu w Szpetalu Górnym, odmówiono modlitwę w intencji Profesora, którą poprowadził Proboszcz Parafii – ks. Dariusz Fabisiak. Uroczystości zakończono przy tablicach pamiątkowych poświęconych Jerzemu Pietrkiewiczowi w Sanktuarium NMPS w Skępem złożeniem kwiatów i przeczytaniem wiersza poety „Modlitwa do Matki Boskiej Skępskiej na dzień 8 września”.

Skip to content