Komunikaty

Leon Stankiewicz i jego poezja

XVI edycja Międzyszkolnego Konkurs Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach
ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach.
PATRONAT HONOROWY: Wójt Gminy Choceń, Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Zgłowiączki”, Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne.
PATRONAT MEDIALNY: „Wiadomości Choceńskie”.
 
Regulamin
XIV edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach
Cele konkursu:
– przybliżenie postaci kujawskiego poety Leona Stankiewicza,
– zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,
– promocja twórczości młodych poetów,
– stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerokiemu audytorium.
Regulamin konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i członków grup literackich.
2. Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe ( klasy I – III i IV -VIII) oraz szkoły ponadpodstawowe.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie od 1 do 3 utworów. Utwory powinny być podpisane godłem i nadesłane w 3 egzemplarzach (może być wersja elektroniczna – wiersze na jednej karcie i dane autora z godłem na drugiej). Do zestawu wierszy w wersji tradycyjnej trzeba dołączyć zaklejoną kopertę z godłem oraz grupą wiekowa autora. Koperta powinna zawierać wewnątrz dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, nazwę szkoły i ewentualnie dane opiekuna.
4. Na konkurs nie należy przysyłać prac: niesamodzielnych, wcześniej nagradzanych w innych konkursach.
5. Tematyka wierszy jest dowolna.
6. Prace należy dostarczyć do 24 maja br. na adres: Szkoła Podstawowa im. A. Wajcowicz w Śmiłowicach, Śmiłowice 98, 87 – 850 Choceń lub gwardecki.szkola@onet.pl (z dopiskiem Konkurs Poetycki).
7. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatora.
8. Organizator przewiduje przyznanie: I, II i III nagrody w 3 kategoriach wiekowych, wyróżnień indywidualnych oraz wyróżnień dla szkół uczestniczących w konkursie. 9. Nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu.
10. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów planowana jest we czwartek 6 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, pocztową oraz za pośrednictwem portalu www.chocen.pl.
11. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publicznego prezentowania i wykorzystywania nagrodzonych utworów.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora na publikację danych osobowych i wykorzystanie do publikacji nagrodzonych utworów przez organizatora.
13. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.
 
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gwardecki tel. +48 570 226 376, +48 54 284 51 86.
 
 

Skip to content