Komunikaty

Konsultacje społeczne w sprawie budowy nowej siedziby biblioteki

Od dnia 11 stycznia do 25 stycznia 2016 r. prowadzone są ogólnogminne konsultacje społeczne w sprawie budowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Fabianki nr 5/2016 z 11 stycznia 2016 r. konsultacje prowadzone są w formie ankiet, które udostępnione są:
1) w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach,
2) w siedzibie Urzędu Gminy Fabianki,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Fabianki,
4) na stronie internetowej Gminy Fabianki

        Mieszkańcy gminy mogą wypowiedzieć się na temat potrzeby budowy nowej siedziby dla biblioteki gminnej oraz oczekiwań związanych z nową biblioteką.  Wypełnione ankiety konsultacyjne należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach, Fabianki 3, 87-811 w godzinach pracy biblioteki, przesłać listownie na ww. adres biblioteki lub przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gminna.biblioteka.fabianki@neostrada.pl do 25 stycznia 2016 r.

Konsultacje społeczne prowadzone są w związku z możliwością pozyskania 75 procentowego dofinansowania budowy biblioteki gminnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.
 
 

Skip to content