Aktualności

Ciekawa propozycja dla seniorów!

Od 2 maja do 16 maja br. prowadzony będzie nabór uczestników do projektu grantowego pn. „Integracja społeczna osób starszych z sołectwa Fabianki”. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia będą mogli przez 6 miesięcy skorzystać z wielu bezpłatnych form wsparcia m.in. ze spotkań z fizjoterapeutą, warsztatów z dietetykiem czy pojechać na bezpłatne wycieczki w regionie kujawsko-pomorskim. Zajęcia będą realizowane w nowej części budynku Urzędu Gminy Fabianki.
Zainteresowanych udziałem we wparciu seniorów z sołectwa Fabianki zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i złożenia go w sekretariacie Urzędu Gminy Fabianki w terminie do 16 maja 2022 roku. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać na stronie internetowej www.fabianki.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Fabianki pokój 20 (II piętro). W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentów oferujemy pomoc. Informacji o projekcie udzielamy od numerem telefonu +48 54 2517240. Do projektu zapraszamy także seniorów z niepełnosprawnościami. Rozbudowany obiekt urzędu gminy jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (winda, sanitariaty). Grupa uczestników będzie liczyła 20 osób. W przypadku, gdyby grupa nie została skompletowana, będziemy przyjmować także osoby z innych miejscowości gminy Fabianki.
Projekt „Integracja społeczna osób starszych z sołectwa Fabianki” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Dzięki temu udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są dla uczestników bezpłatne.
Zajęcia będą obywały się od drugiej połowy maja 2022 r. do końca listopada 2022 r. Pełen zakres oferowanych w projekcie form wsparcia obejmuje:
• Zajęcia psychologiczne 40 godz. (po 2 godz. na uczestnika)
• Warsztaty taneczne 26 godz.
• Warsztaty gimnastyczne 26 godz. (m.in. nordic walking w plenerze)
• Warsztaty dietetyczne 12 godz.
• Warsztaty języka angielskiego 20 godz.
• Zajęcia artystyczne 20 godz.
• Zajęcia fizjoterapeutyczne 44 godz.
• Zajęcia kosmetyczne 40 godz.
• Warsztaty: Siłownia pamięci – trening umysłu dla seniora 16 godz.
• Piknik integracyjny w sierpniu
• Wycieczka jednodniowa do Bydgoszczy połączona z wizytą w Operze Nova
• Wycieczka jednodniowa na trasie Golub-Dobrzyń (zwiedzanie Zamku Golubskiego) – Szafarnia (odwiedziny w Ośrodku Chopinowskim) – Brodnica (zwiedzanie miasta m.in. Ruin Zamku Krzyżackiego i Pałacu Anny Wazówny)
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w bibliotece.

Skip to content