Aktualności

2021 – rok Wandy Błeńskiej

Rok 2021 r. został ogłoszony Rokiem Wandy Błeńskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Z inicjatywy Pani Elżbiety Piniewskiej, Przewodniczącej Sejmiku, oraz Pana Marszałka Piotra Całbeckiego Książnica Kopernikańska w Toruniu podjęła się organizacji konkursu literackiego, włączając się tym samym w wojewódzkie obchody poświęcone Misjonarce.
 
Wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszamy wszystkich twórców z Pomorza i Kujaw, którzy ukończyli 15. rok życia, do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim Pamięci Dokty. Wanda Błeńska: działaczka Armii Krajowej, lekarka, misjonarka.
Nadesłane prace konkursowe zostaną przydzielone do jednej z dwóch kategorii wiekowych: osoby w wieku 15–18 lat oraz osoby, które ukończyły 18 lat. Uczestnikom każdej z nich proponujemy inne ujęcie tematu:
 
1. Taka jest Wanda” – osoby, które ukończyły 18 lat zachęcamy do napisania opowiadania, którego główną bohaterką jest Wanda Błeńska – może dotyczyć zarówno działalności zawodowej, pracy misjonarskiej czy czasu II wojny światowej. Akcja może zostać ulokowana w dowolnym miejscu związanym z aktywnością Wandy Błeńskiej.
 
2. „Wpis na blogu Dokty” – młodzież w wieku 15–18 lat (tj. do ukończenia 18 roku życia) namawiamy do wcielenia się w postać Wandy Błeńskiej i napisania tekstu w formie wpisu blogowego zawierającego przemyślenia koncentrujące się na wybranym aspekcie życia lub dziedzinie aktywności Dokty (medycyna, działalność w AK, misje). Naszym celem jest popularyzacja postaci misjonarki oraz zapoznanie młodych ludzi z jej dokonaniami. Wpis na blogu umożliwi autorowi pracy podzielenie się z pozostałymi użytkownikami sieci spostrzeżeniami dotyczącymi życia i działalności Wandy Błeńskiej.
 
Twórców poprosimy o nadsyłanie prac w formie elektronicznej wraz z dobrej jakości zdjęciem, bądź skanem wypełnionych dokumentów: formularza zgłoszeniowego, oświadczenia Uczestnika, i oświadczeniem o prawach autorskich, a w przypadku osób niepełnoletnich dołączonym Oświadczeniem Rodzica/Opiekuna na adres: konkursliteracki@ksiaznica.torun.pl
 
Termin nadsyłania prac: 1 maja 2021 r. – 30 września 2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu: 29 października 2021 r.
 
Prace zostaną ocenione pod kątem zgodności z tematem, oryginalności, bogactwa językowego, poprawności stylistycznej i językowej. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
 
 

Skip to content