Aktualności

100 rocznica urodzin Jerzego Pietrkiewicza

W tym roku minie setna rocznica urodzin Jerzego Pietrkiewicza. Fabianki na zawsze zapisały się w życiu tego poety, tłumacza, profesora Uniwersytetu Londyńskiego, jako miejsce urodzenia i dzieciństwa. Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach posiada bogate zbiory publikacji prof. Pietrkiewicza. Ważna rocznica oraz zasługi tak wybitnej postaci są okazją, aby dowiedzieć się więcej i poznać literacką twórczość.

(Jerzy Pietrkiewicz w Bibliotece w Fabiankach w 2000 roku – spotkanie z dziećmi)

         Biblioteka znajduje się w starym budynku dawnego Urzędu Gminy, którego pisarzem gminnym (sekretarzem) w latach dwudziestych ubiegłego stulecia był Jan Pietrkiewicz. Rodzina Pietrkiewiczów mieszkała również w tym budynku. W nim właśnie 29 września 1916 roku urodził się i mieszkał w dzieciństwie Jerzy Pietrkiewicz. Dzieciństwo to zakończyło się dramatycznie. Kiedy miał 13 lat, zmarła matka, a rok później ojciec. Powszechną Szkołę Podstawową ukończył w Fabiankach, następnie zdał do Gimnazjum im. Jana Długosza we Włocławku. Następnie kontynuował naukę na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu wojny dalszą edukację kontynuował już poza krajem w Wielkiej Brytanii. W latach 1941-1944 studiował na uniwersytecie Saint Andrews w Szkocji, uzyskując stopień magisterski literatury angielskiej i niemieckiej, a następnie doktorat w 1947 roku z literatury angielskiej na Uniwersytecie w Londynie, gdzie od 1950 roku przez następnych trzydzieści lat wykładał literaturę polską. W 1964 roku został profesorem nadzwyczajnym na tym uniwersytecie. Od 1972 roku przez siedem lat był dziekanem wydziału języków wschodnioeuropejskich. Kiedy był na emeryturze często odwiedzał Fabianki i ziemię dobrzyńską. Przy wejściu do Biblioteki została umieszczona pamiątkowa tablica poświecona Profesorowi, odsłonięta podczas ostatniej wizyty w maju 2005 roku. Zmarł 26 października 2007 roku w Londynie. Urna z prochami znajduje na Cmentarzu Parafialnym w Szpetalu Górnym w grobowcu rodzinnym i w Klasztorze – Sanktuarium Maryjnym w Skępem.

        Jerzy Pietrkiewicz zaczął od pisania wierszy, będąc jeszcze gimnazjalistą. Zaczął publikować w pisemku „Kuźnia Młodych”, którego redaktorem był Jan Twardowski. Wtedy to rozpoczęła się przyjaźń między młodymi poetami, która przetrwała przez całe życie. Do wybuchu wojny Jerzy Pietrkiewicz wydał trzy tomiki poetyckie. Debiutancki tomik „Wiersze o dzieciństwie” ukazał się w Warszawie w 1935 roku, następne to „Prowincja” i „Wiersze i poematy”. Do wybuchu wojny napisał jeszcze powieść „Po chłopsku”, która została wydana w 1941 roku w Londynie. Przywołuje w niej obrazy z przedwojennych Fabianek i okolic. Kolejne publikacje również ukazywały się poza krajem. W zbiorach mamy tomik wierszy „Pokarm cierpki” wydany w 1943 roku. Cenne są również wydania paryskie: „Dwadzieścia lat poezji. 1934-1954” z 1955 roku i „Poematy londyńskie i wiersze przedwojenne” wydane rok później. Dwukrotnie wystąpił jako dramaturg: w 1949 roku wystawił w Londynie sztukę „Sami swoi”, a rok później napisał sztukę „Scena ma trzy ściany”.

      Od 1953 r. zaczął tworzyć prozę w języku angielskim. W Bibliotece mamy siedem powieści. Ale najczęściej podczas spotkań Profesor wspominał tę pierwszą – „The Knotted Cord”, gdzie akcja osadzona jest w Fabiankach. W przekładzie polskim „Sznur z węzłami” ukazała się po przeszło pięćdziesięciu latach w 2005 roku. O założeniach swego pisarstwa oraz innych poetów wypowiedział się w angielskiej pracy „The Other Side of Silence” w 1970 roku. Książka ta „Druga strona milczenia” ukazała się w kraju po przeszło trzydziestu latach.

     Należy wspomnieć o ważnej działalności translatorskiej. Wydał „Antologię liryki angielskiej. 1300-1950” – wydanie dwujęzyczne. Był również tłumaczem poetyckich przekładów na język angielski wierszy Karola Wojtyły, później Jana Pawła II. Posiadamy cztery zbiory tych przekładów: „Easter Vigil and Other Poems”, „Collected Poems”, „The Place Withim” oraz ostatnie poetyckie dzieło Papieża „Roman Triptych”. O sobie samym napisał w języku angielskim „In the Scales of Fate. Autobiography” w 1993 roku.

W zbiorach Biblioteki jest wiele więcej publikacji i archiwaliów Profesora. Wszystkie wymienione zostały w opracowaniu „Inwentarz publikacji Jerzego Pietrkiewicza oraz materiałów dotyczących Jego życia i twórczości zgromadzonych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fabiankach”. Zapraszamy do Biblioteki od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

Skip to content